بُکس بلند فشار قوی (Impact) درایو 2/ 1 (کروم مولیبدن)دیواره نازک