حقایقی از مسیحیت (قسمت هفتم)

By |1396-09-02T18:29:12+03:30مهر 3ام, 1396|حقایقی از مسیحیت, علوم مذهبی|

طرفداران عقیده تثلیث تثلیث سوغات منحرفان بخشش گناه! و خرید و فروش بهشت! افسانه صلیب طرفداران عقیدة تثلیث پس از

حقایقی از مسیحیت (قسمت پنجم)

By |1396-06-30T14:45:06+04:30شهریور 28ام, 1396|حقایقی از مسیحیت, علوم مذهبی|

  نویسندگان عهد جدید (چرا نویسندگان را بشناسیم)؟ بیوگرافی نویسندگان عهد جدید پطرس  مرقس لوقا یعقوب برادر مسیح(ع) پولس نویسندگان

حقایقی از مسیحیت (قسمت چهارم)

By |1396-06-30T14:51:50+04:30مرداد 19ام, 1396|حقایقی از مسیحیت, علوم مذهبی|

تدوین کننده: مهدی مستأجران بخش دوم: تحریف بشارتها بشارت عیسی(ع) در قرآن در پیرامون انجیل بی‌اعتبار بودن انجیل عهد عتیق

Go to Top