حقایقی از مسیحیت (قسمت پنجم)

By |2017-09-21T14:45:06+04:30سپتامبر 19th, 2017|حقایقی از مسیحیت, علوم مذهبی|

  نویسندگان عهد جدید (چرا نویسندگان را بشناسیم)؟ بیوگرافی نویسندگان عهد جدید پطرس  مرقس لوقا یعقوب برادر مسیح(ع) پولس نویسندگان