1. نویسندگان عهد جدید (چرا نویسندگان را بشناسیم)؟
  2. بیوگرافی نویسندگان عهد جدید
  3. پطرس
  4.  مرقس
  5. لوقا
  6. یعقوب برادر مسیح(ع)
  7. پولس
  8. نویسندگان عصر جدید

چرا نویسندگان را بشناسیم؟

برای بدست آوردن رفتار و سخنان دلنشین عیسی مسیح(ع) که قرنها قبل از ما می‌زیسته هر شخصی ناگزیر است حالات نویسندگان عصر جدید را بررسی کند. تا معلوم شود آنان برای چنین مقصودی صلاحیت داشته‌اند یا خیر؟

زیرا چشم بسته هر چه را که نوشته یا نوشته‌اند نمی‌توان به عنوان رفتار و گفتار مسیح تلقی کرد. متأسفانه وقتی برای شناسایی نویسندگان اناجیل به کاوشهای علمی صحیح می‌پردازیم چنین استفاده می‌شود که آنان افرادی مجهول و یا عناصری بی‌ایمان، منحرف و خطاکار بودند. که به طور کلی نمی‌توانند مورد اعتماد باشند. برای توضیح بیشتر و برای این که دانسته شود آنچه گفته شد حقیقتی است غیر قابل انکار چند جمله در پیرامون نویسندگان عهد جدید از مدارک زنده خود آنها نقل می‌گردد.

بیوگرافی نویسندگان عصر جدید

عهد جدید از 72 رساله ترکیب شده و به وسیله هشت نفر: پطرس، یوحنا، متی، یهودا، (که از شاگردان مسیح(ع) بوده‌اند) مرقس، لوقا، یعقوب و پولس تألیف گردیده است.

پطرس

وی نویسنده دو رساله از عهد جدید و مأخذ، اناجیل متی، مرقس و لوقا است. قاموس کتای مقدس می‌نویسد: «ظن قوی بر این است که مرقس در نوشتن انجیل خود به اطلاعات پطرس استناد نموده است. متی و لوقا هم تنجیل مرقس و نسخه دیگری را منبع اطلاعات خود قرار داده‌اند».

پطرس همان شخصی است که مسیح (ع) از او اظهار تنفر کرد، چنانکه در انجیل متی باب 16 می‌خوانیم: «هنگامی که مسیح(ع) کشته شدن خود را به شاگردانش پیشگوئی می‌کرد، پطرس او را گرفته شروع کرد به منع نمودن و می‌گفت حاشا از تو، ای خداوند که این بر تو هرگز واقع نخواهد شد»! اما او آیا با این وصف، پطرس سزاوار آن است که متی، مرقس و لوقا از او تبعیت کنند و گفته‌های او را منبع اطلاعات خود قرار دهند!؟ برگشته پطرس را گفت: دور شو از من ای شیطان زیرا که باعث لغزش من می‌باشی چون نه امور الهی را بلکه امور انسانی را تفکر می‌کنی».

نافرمانی پطرس و یوحنا

شبی که مسیح(ع) از خون و اندوه مشرف به مرگ بود!… شبی که عیسی به دشمنانش تسلیم شد‍! به شاگردانش گفت: «با من بیدار باشید ولی آنان عوض این که در چنین موقعیتی او را مواظبت کنند مسیح(ع) را تنها گذاردند و خوابیدند»! عیسی(ع) هنگامی که آنان را بدین حالت دید ایشان را سرزنش کرد و به پطرس گفت: «آیا همچنین می‌توانستید یک ساعت با من بیدار باشید»؟ سپس برای دومین بار فرمان داد با من بیدار باشید و مشغول دعا گردید، وقتی از دعا فارغ شد باز ایشان را در خواب دید که بار دیگر راحتی خود را بر فرمان او مقدم داشتند.

افرادی که در چنین موقعیت حساس به این دستور کوچک مسیح(ع) اهمیت ندادند چگونه در مواقع دیگر برای دستورات او ارزش و احترامی قائل می‌شدند؟

با این حال چگونه می‌توان انجیل، مکاشفه و رساله‌های یوحنا و نوشته‌هایی را که تحت نظر پطرس و یا به واسطه او تألیف شده است، مورد اطمینان و وثوق قرار داده؟!

بی‌ایمانی نویسندگان

با این که عیسی(ع) در زمان حیات خود به شاگردانش گفته بود: «روز سوم دفن، برخاستن من از قبر ضروری است»! هر که در آن روز به آنها خبر می‌داد: مسیح(ع) برخاست باور نمی‌کردند تا این که خود مسیح(ع) نزد شاگردان حاضر شد و آنان را به سبب بی‌ایمانی و سخت دلی توبیخ کرد!!

مرقس

مرقس عموزادة برنابا بوده و با پولس و برنابا و پطرس مصاحبت و رفاقت داشت و احتمال می‌رود که از پطرس در خصوص اعتقادات مسیحیت تعلیم یافته باشد لذا پطرس او را فرزند خطاب می‌کند مصاحبت و پیروی او از پولس و پطرس که وضع خوبی نداشته شاهد زنده‌ای است بر این که او نیز منحرف بوده است زیرا همواره استاد و رفیق برای شناسایی اشخاص بهترین معرف می‌باشد. اضافه «فوید فیلسون» می‌نویسد: «پطرس تصور می‌کرد مرقس در خدمت به مسیح ثابت قدم نیست» و بدین ترتیب معلوم می‌شود وی مورد اطمینان پطرس هم نبوده است.

لوقا

وی مردی مجهول‌الحال و با پولس منحرف و خطاکار همدست و همقدم بوده است قاموس کتاب مقدس می‌نویسد: «تاریخ شخصی او پیش از مصاحبت با پولس و بعد از آن نامعلوم است. یا مبنی بر روایات مجهول و مبهمی است.»

یعقوب برادر مسیح(ع)

وی شخصی بود که به منظور جواب‌گویی از تمایلات مردم، توطئه‌ای، برای انکار لزوم عمل به شریعت موسوی به بار آورده و صریحاً اعلام داشت «حکم من این است کسانی را که از میان امتها به سوی خدا بازگشت می‌کنند (زحمت ندهید و بدین وسیله احکام تورات را به جز چند مورد پایمال کرد با این که حضرت مسیح گفته بود «گمان مبرید که آمده‌ام تا تورات یا صحف انبیاء را باطل سازم، نیامده‌ام تا باطل نمایم، بلکه تا تمام کنم. زیرا هر آینه به شما می‌گویم: تا آسمان و زمین زائل نشود، همزه یا نقطه‌ای از تورات زائل نخواهد شد تا همه واقع شود.»

پولس

مدارکی برای شناسائی وی جزء‌ همان نوشته همکار و همدست او یعنی لوقا در اختیار نیست. اضافه بر این کارهائی کرد که هر یک از آنها برای اثبات انحراف وی دلیل کافی و شاهد ارزنده‌ایست، از جمله: همان توطئه‌ای بود که برای الغاء لزوم عمل به احکام تورات برپا کرد، زیرا پولس از طرفداران این کار و از اعضاء آن محسوب می‌شود.

مطالبی که گفته آمد، به خوبی روشن می‌سازد که اگر از حوادث قرن اولیه مسیحیت چشم بپوشیم باز نمی‌توان نسبت به عهد جدید خوشبین بود و آن را مورد اطمینان دانست زیرا نویسندگان واجد شرایط اطمینان نبوده‌اند، تعجب اینجاست که مسیحیان، نویسندگان را با خرافات و تناقض‌گوئی‌هایی که دارند، الهامی یا روح‌القدس! معرفی می‌کنند در صورتی که برای این پندار مدرکی به جز ادعای نویسندگان ناشناخته و یا معلوم‌الحال، ندارند.

به امید آن روز که روشنفکران مسیحی به این گونه عقائد خرافی پشت پا بزنند و با ما هماهنگ شوند تا همه با هم در لوای قرآن مجید در زیر پرچم سعادت‌بخش اسلام به حقایق واقعی نائل گردیم. «آمین»

 

کلیه حقوق این نوشته متعلق به صاحب اثر است.

با حفظ نام مولف انتشار آن بلامانع است.

مهدی مستاجران